CURSURI in IASI‎ > ‎

Curs Introducere în Programare (Bazele Programarii) utilizand limbajul C in Iasi

Cursul Introducere în Programare utilizând limbajul C reprezintă primul pas pe care îl propunem celor interesați de a desluși tainele programării calculatoarelor.

Construit pe baza cursului de pregătire în vederea certificării CLA "C Programming Language Certified Associate", cursul se desfasoară pe parcursul a șapte săptămâni în care se predau noțiuni de bază legate de limbajele de programare, exemplificând cu ajutorul limbajului C: tipuri de date, operatori, vectori și funcții, lucrul cu fisierele.

Limbajul de Programare C este un limbaj de programare procedurală de nivel mediu ce a stat la baza revoluției informatice la care asistăm în ziua de astăzi. Limbajul C este precursorul C++ și Java, limbaje de nivel înalt orientate-obiect pe care vi le propunem spre studiu după absolvirea acestui curs.

Cui se adresează cursul?

  • Celor care nu au experiență de programare.
  • Celor care doresc să fixeze noțiunile de bază ale programării.
  • Celor care doresc să invețe si să aprofundeze bazele programării și în mod special ale limbajului C.

Cerințe preliminare (prerequisites)

  • Noțiuni de bază de operare a calculatoarelor.
  • Conceptele generale privind arhitectura calculatoarelor.

Laboratoare

Durata fiecărui laborator este de 2 ore, timp în care vor fi prezentate noțiuni teoretice și practice.

La fiecare curs/laborator se fac și aplicații practice demonstrative!


Cursul este structurat pe parcursul a 14 laboratoare, împarțite în două module: 

C Basic:
========
1.Crearea unui program în limbajul C.
    Etape: cod sursă, preprocesare: cod C, compilare: cod-obiect, link-editare: executabil.
    Organizarea bibliotecilor de funcții. Instrucțiuni simple; Blocuri de instrucțiuni.
    Utilizarea IDE-ului CodeBlocks
2.Tipuri de limbaje de programare. Recapitularea sistemelor și bazelor de numerație.
    Reprezentarea datelor în memorie - pentru numere intregi
3.Tipuri de date. Structuri de control:
    Tipuri de date- Operatii, Domenii de valori; Variabile (globale, locale, statice, registru).
    Comentarii.
    Operatori: aritate, asociativitate, precedența.
    Reprezentarea datelor în memorie - pentru numere reale (float, double)
    Execuția conditionată - Structura de control alternativă (if)
    Intrari/ieșiri formatate (scanf, printf).
    Validarea datelor de intrare
4.Erori de reprezentare; propagarea erorilor de calcul;
    Conversii de tip - implicite si explicite;
    Structuri repetitive
5.Structura alternativă generalizată: switch
    Utilizarea tablourilor; modalități de inițializare a valorilor.
    Pointeri
6.Metode de sortare; Relația dintre pointeri și tablouri; Funcții - elemente introductive
7.Șirurile de caractere. Reprezentare, funcții. Sortări multicriteriale.


C Advanced:
===========
8.Tablouri multidimensionale. Indecsi vs pointeri.
    Alocarea dinamica de memorie (malloc) si eliberarea (free).
    Utilizarea tablourilor de pointeri ca tablouri multidimensionale.
9.Structuri. Tipuri de date recursive: liste
10.Functii: semnatura; Rezultat, parametri, variabilele locale declarate in corpul functiei.
Parametri: tipuri scalare, structuri, tablouri.
11.Utilizarea parametrilor liniei de comanda. Compilarea conditionata folosind directivele de compilare.
12.Fisiere si fluxuri de intrare/iesire. Modurile binar/text pentru intrare/iesire
13.extern, static, register;
    Utilizarea operatorilor de preproceare.
14.Pointeri la functii. Sortare multicriteriala

Prețuri (pentru fiecare din cele 2 module de curs):

Elevi și studențiPersoane fizice
400 lei500 lei


  Acest curs se poate achita și în rate săptămanale, pe masura participării la laboratoare.